Z intranetom še bolj povezani: Bayerische Versorgungskammer
študija primera

maj 2018

Z intranetom še bolj povezani: Bayerische Versorgungskammer

Izziv naročnika

  • Strukturirano, pregledno in na uporabniku prijazen način predstaviti informacije za vse zaposlene.
  • Ponuditi poslovne procese in postopke informiranja, ki omogočajo standardizacijo in enoten način dela.
  • Zamenjati obstoječi intranet portal, ki teče na zastareli platformi. Izbrati platformo, ki bo omogočala zmanjšanje kompleksnosti IT-sistemov in omogočala enostavne integracije z drugimi informacijskimi sistemi.

Teamwork

Rešitev

  • Pregledno, enostavno za uporabo in odprto orodje za sodelovanje med vsemi zaposlenimi družbe, osnovano na Microsoft SharePoint 2016.
  • Učinkovit iskalnik.
  • Omogočen dostop tudi prek mobilnih naprav.

Vrednost

  • Povečano sodelovanje in komunikacija med zaposlenimi na vseh ravneh.
  • Poenotenje delovnih procesov in večja produktivnost zaposlenih.
  • Večja zavzetost zaposlenih in večja pripadnost podjetju.

O naročniku

Bayerische Versorgungskammer (BVK) je bavarska pokojninska družba in je največja javna pokojninska skupina v Nemčiji. Ima več kot 1200 zaposlenih, 69 milijard kapitalskih sredstev in približno štiri milijarde evrov letnih vplačil v različne zavarovalne in pokojninske sklade.

Prosimo, vnesite podatke za prenos študije primera